Kategori: Bilgi

Deprem Performans Analizi

Deprem performans analizi, mevcut bir binanın, ileride olması muhtemel bir depreme karşı dayanımının, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY) uygun bir şekilde tespit edilmesi için yapılan mühendislik çalışmasıdır.