HİZMETLERİMİZ

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri

Her türlü yapının, tasarımdan uygulamaya mimari, inşaat mühendisliği (betonarme, çelik, hafif çelik, ahşap, yığma vb.), elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, peyzaj projeleri, metraj, maliyet ve kesin hesap işleri.

Mevcut Yapıların Performans Analizi ve Güçlendirme Proje Hizmetleri

Her türden mevcut binanın deprem dayanımının belirlenmesi, gerekirse, en yeni yöntemlerle güçlendirme projesinin hazırlanması, maliyet hesabı işleri.

Danışmanlık Hizmetleri

Mühendislik, mimarlık, yapım yönetimi, metraj, hakkediş, kontrol, denetim, dokümantasyon, fizibilite, etüt, iş programı, sözleşme hazırlama ve yönetimi konularında teknik destek ve danışmanlık hizmetleri.

Mesleki Eğitim Hizmetleri

İnşaat Mühendislerine yönelik yüz yüze ve online mesleki eğitim hizmetleri.

Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Hizmetleri

İnşaat, mimarlık ve mühendislik yazılımları başta olmak üzere, kurumsal ve kişisel ihtiyaçlara yönelik yazılım geliştirme, eğitim, satış ,teknik destek ve danışmanlık hizmetleri, online platformlar ve web siteleri için içerik hazırlama ve yayınlama hizmetleri.

Özel İstihdam ve İnsan Kaynakları Hizmetleri

İlgili mevzuat çerçevesinde; işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetler.

İnşaat

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile tüzel ve gerçek kişiler için her türlü bina inşaat ve taahhüt hizmetleri.

Birlikte güzel bir işe imza atalım